Danh sách cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

100%

Số TT

Đơn vị đầu mối tiếp nhận

Họ, tên người đại diện nhận tài khoản

Địa chỉ thư điện tử công vụ

Số điện thoại

1

UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Phúc Sơn

nguyensonnd2010@gmail.com

02283526333

0969.568883

2

Sở Khoa học và Công nghệ

Phạm Thanh Trường

truongtdc2018@gmail.com

0912137691

3

Sở Giao thông vận tải

Phạm Thị Quý

phamthiquy.sgt@namdinh.gov.vn

0915786628

4

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thành Trung

nguyenthanhtrung.stt@namdinh.gov.vn

0945552628

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thành Nam

namdungkhue@gmail.com

0948281172

6

Thanh tra tỉnh

Đinh Ngọc Văn

ngocvan65ttnd@gmail.com

0918945056

7

Sở Công thương

Vũ Công Toàn

vucongtoan.ct@namdinh.chinhphu.vn

0914653789

8

Sở Y tế

Vũ Thị Phương Anh

vuphuonganhsytnd@gmail.com

0915611565

9

Sở Tài chính

Nguyễn Minh Tú

sotaichinh@namdinh.chinhphu.vn

0913299129

10

Sở Xây dựng

Vũ Thanh Dũng

vuthanhdung.sxd@namdinh.gov.vn

0914323393

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Mạnh Trung

trung328dtvt@gmail.com

0947303005

12

Sở Tư pháp

Lê Huy Công

huycongle@gmail.com

0904084379

13

Sở Lao động - Thương binh và XH

Hà Đức Hoàng

haduchoang.ldtbxh@namdinh.chinhphu.vn

0912030022

14

Sở Nội vụ

Phạm Văn Phúc

phamvanphuc.snv@namdinh.gov.vn

0915800065

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngô Thị Hòa

thanhhoand82@gmail.com

0904777990

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Xuân Dũng

dungstnmtnd@gmail.com

0946064181

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trần Thị Hương Giang

sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn

0913804357

18

Ban quản lý các KCN

Nguyễn Thị Tươi

nguyenthituoi.bql@namdinh.gov.vn

0917841389

19

UBND thành phố Nam Định

Phạm Xuân Thụ

tthctpnamdinh.ndh@namdinh.gov.vn

0949010879

Trần Quế Anh

vp2.ndh@namdinh.gov.vn

0964867038

20

UBND huyện Hải Hậu

Trần Thị Huyền

ubndhuyenhaihau@namdinh.gov.vn

0917552719

Đoàn Xuân Thịnh

doanxuanthinh.hhu@namdinh.gov.vn

0912380777

21

UBND huyện Nghĩa Hưng

Lương Thế Dũng

vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

0913906823

22

UBND huyện Giao Thủy

Đinh Quang Huy

dinhquanghuy.gty@namdinh.gov.vn

0912168837

23

UBND huyện Trực Ninh

Vũ Xuân Đạt

vuxuandat.tnh@namdinh.gov.vn

0915898995

Nguyễn Thế Anh

ntanh.tnh@namdinh.gov.vn

0916955366

24

UBND huyện Xuân Trường

Đặng Đức Trường

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

0913032237

25

UBND huyện Nam Trực

Trần Thị Sim

tranthisim.ntc@namdinh.gov.vn

0919765915

26

UBND huyện Vụ Bản

Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuan.vbn@namdinh.gov.vn

0944540888

27

UBND huyện Mỹ Lộc

Phạm Tuấn Anh

phamtuananh.mlc@namdinh.gov.vn

0914842525

28

UBND huyện Ý Yên

Hoàng Thanh Long

ubnd.yyen@gmail.com

0945127682

29 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Quy

 

 

Đặng Văn Cấp

 

0943681957

 

 

0915035952

 

°
85 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120