CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 15/09/2022 15/10/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Đề án, Nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 và những năm tiếp theo” 07/09/2022 07/10/2022 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
Xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/08/2022 10/09/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định 03/08/2022 02/09/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/07/2022 26/08/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/07/2022 15/08/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 16/06/2022 16/07/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo về Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất 02/06/2022 02/07/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 16/05/2022 16/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/05/2022 16/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/05/2022 15/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/05/2022 13/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học năm học 2022-2023 13/05/2022 13/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học của Hội đồng nhân dân tỉnh 06/05/2022 04/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/04/2022 27/05/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 42/2017/NQHĐND của HĐND tỉnh 22/04/2022 22/05/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về nghị quyết các khoản thu phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 22/04/2022 21/05/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân V/v xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 18/03/2022 16/04/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo đề án Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý, lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/02/2022 15/02/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/01/2022 27/01/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học 24/12/2021 24/01/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/09/2021 15/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 15 Quy định một số chế độ,... 01/09/2021 30/09/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/09/2021 30/09/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định 30/08/2021 05/09/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 18/08/2021 25/08/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú ” tỉnh Nam Định lần thứ 10 23/07/2021 31/07/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 10/03/2021 09/04/2021 Chi tiết
Xin ý kiến Góp ý bản dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghĩa Hưng 01/03/2021 31/03/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 23/02/2021 23/03/2021 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
Xin ý kiến về các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - 2021 20/08/2020 02/09/2020 Chi tiết
Xin ý kiến Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định (Lần 2) 15/05/2020 15/06/2020 Chi tiết
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/03/2020 27/04/2020 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/03/2020 27/04/2020 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định 30/12/2019 31/01/2020 Chi tiết
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 09/10/2019 15/10/2019 Chi tiết
Dự thảo quyết định quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh 18/03/2019 18/04/2019 Chi tiết
Dự thảo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 07/09/2018 12/10/2018 Chi tiết
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 07/09/2018 12/10/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập các phường: Lộc Hòa và Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 11/09/2018 30/09/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định" 13/04/2018 12/05/2018 Chi tiết
°
314 người đang online