UBND tỉnh Nam Định

Đăng ngày 12 - 10 - 2020
Lượt xem: 2.868
100%

 

Các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm có:

 

 

1. Đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đồng chí Trần Anh Dũng - PCT Thường trực UBND tỉnh

3. Đồng chí Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh.

4. Đồng chí Hà Lan Anh – PCT UBND tỉnh.

5.Đồng chí Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

6.Đồng chí  Phạm Văn Long - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc
CĐồng chí an tỉnh:

7. Đồng chí Mai Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư:

8. Đồng chí Phạm Thành Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Tài chính:

9. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Nội vụ:

10. Đồng chí Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phụ trách cĐồng chí tác
Văn phòng UBND tỉnh.

11. Đồng chí Mai Thanh Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Khoa học và CĐồng chí nghệ:

12. Đồng chí Hoàng Đức Trọng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Đồng chí Cao Xuân Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

14. Đồng chí Phạm Văn Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường:

15. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch:

16.                                            - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc
Sở Công Thương:

17. Đồng chí Vũ Minh Lượng - Chánh Thanh tra tỉnh:

18. Đồng chí Vũ Văn Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở
Xây dựng;

19. Đồng chí Trần Văn Công  - Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

20. Đồng chí Vũ Trọng Quế - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Thông tin và truyền thông

21. Đồng chí Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp:

22. Đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

 


TB_phan_cong_nhiem_vu_LDUB_ngay_303221.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

°
579 người đang online