Hướng dẫn cài đặt app Đô thị thông minh tỉnh Nam Định

100%

Tải ứng dụng trên thiết bị dị động (qua CHPlay trên Android và Appstore trên iOS). Sau đó nhấn vào "Cài đặt" và làm theo hướng dẫn.

Ứng dụng cho nền tảng Android trên CHPlay:

Ứng dụng cho nền tảng IOS trên Appstore:

°
499 người đang online