Đầu mối ứng cứu sự cố

100%

Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 250 Hùng Vương - Vị Xuyên - tp Nam Định - tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228. 363 1116

Email: trungtamcntttt.nd@gmail.com 

- Người đại diện: ông Trần Đăng Thuận - Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông.

  • Số điện thoại: 0941562999
  • Email: trandangthuan.stt@namdinh.gov.vn

- Kỹ sư: Trần Tuấn Anh

  • Số điện thoại: 0376805976
  • Email: trantuananh.stt@namdinh.gov.vn

°
54 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120