Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đăng ngày 11-01-2024
100%

 

Chiều 10-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị hữu quan của tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban TVTU và cấp ủy các cấp, năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó đã kịp thời tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu lãnh đạo cụ thể hóa, ban hành các quy định, quy chế, kết luận về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương. Tham mưu thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đảm bảo thực chất, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Tham mưu chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; trong đó nhiệm kỳ 2020-2025 đã phê duyệt 3 cán bộ quy hoạch Ban TVTU, 26 cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ cấp huyện, 8 cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ cấp huyện; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đã phê duyệt 26 cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ cấp huyện, 11 cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ cấp huyện. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng công tác luân chuyển, điều động cán bộ để tạo nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng theo chức danh cán bộ; trong năm đã tham mưu, phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 187 cán bộ diện Ban TVTU quản lý; mở 1 lớp đào tạo Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung tại Trường Chính trị Trường Chinh; đồng thời tham mưu quyết định cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Trung ương. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị tiêu biểu.

Năm 2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phối hợp, tham mưu sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với cán bộ các địa phương, đơn vị sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát, đánh giá nguồn cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo khách quan, thực chất...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương như Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ; sắp xếp cán bộ phải đúng người, đúng việc và cá thể hóa trách nhiệm; tham mưu sử dụng, quản lý biên chế, bố trí vị trí việc trong hệ thống chính trị. Quan tâm công tác phát triển Đảng, đảng viên từ nhiều nguồn, trong đó có học sinh, sinh viên các trường phổ thông, khối các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tham mưu tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ ở các xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sáp nhập. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức nêu cao ý thức, đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

°
49 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120