CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2083/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
109/KH-UBND 27/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định
33/CT_UBND 27/09/2021 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
41/2021/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
2045/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh
2046/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
672/UBND-VP3 23/09/2021 Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
2053/QĐ-UBND 23/09/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
40/2021/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
39/2021/QĐ-UBND 20/09/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND,ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
611/UBND-VP7 20/09/2021 Công văn V/v giảm thời gian cách ly y tế đối với chuyên gia nhập cảnh
207/BC-UBND 20/09/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021
2000/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh
2001/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh
2002/QĐ-UBND 17/09/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh
1 2 3 4 5 6    
°
370 người đang online