Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
441/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
03/2024/QĐ-UBND 01/03/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh NamĐịnh
426/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định v/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2019 - 2023
424/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
29/KH-UBND 27/02/2024 Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024
407/GPMT-UBND 26/02/2024 Quyết định cấp Giấy phép môi trường cho “Dự án đầu tư Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Minh Tâm” của Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Minh Tâm
47/TB-UBND 22/02/2024 Thông báo V/v phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ thay đồng chí Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
388/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung, khu tái định cư xã Nam Hoa, huyện Nam Trực” của UBND huyện Nam Trực
366/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng nhà 02 tầng - 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Hải Trung, huyện Hải Hậu” của UBND xã Hải Trung
361/QĐ-UBND 19/02/2024 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn, huyện Nam Trực”
362/GPMT-UBND 19/02/2024 Quyết định Cấp Giấy phép môi trường cho “Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em JY Plastic Nam Định” của Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định
31/UBND-VP2 19/02/2024 Công văn V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
358/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
87/VPUBND-VP8 15/02/2024 Công văn V/v kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ tư pháp
346/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
1 2 3 4 5 6    
°
135 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120