UBND tỉnh đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm

Đăng ngày 13-09-2023
100%

 

Ngày 7-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. 

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.   

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 8 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,57% (ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tốc độ tăng cao nhất 13,75%); tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 44.727 tỷ đồng, tăng 14%; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 113.796 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm... Sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh, không để phát sinh, lây lan trên diện rộng, nhất là bệnh lùn sọc đen trên lúa. Dự kiến lúa mùa trỗ bông tập trung từ ngày 5 đến 15-9.

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ tiêu chí đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định. Tổ chức rà soát, tổng hợp cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; phân bổ kinh phí hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất rà soát, hoàn thiện sản phẩm, lập hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh điều hành nội dung thảo luận.

Tiếp tục hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh; Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ và các quy hoạch khác. Hoàn thành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Hoàn thành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Chính phủ.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT phát biểu tại hội nghị.

Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 36 dự án (bao gồm 25 dự án đầu tư trong nước và 11 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký 1.835,3 tỷ đồng và 181,9 triệu USD. Các hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tháng 9-2023, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tiếp tục rà soát, cập nhật việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 để chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế như: tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh còn chậm; chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp so với cùng kỳ; công tác giải phóng mặt bằng chậm; công tác phối hợp xử lý công vụ giữa các sở, ngành, địa phương trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng chưa chặt chẽ; tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp…

Để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong tháng 9-2023 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lập Quy hoạch tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các huyện Giao Thủy, Nam Trực thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025… Ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện các quy định pháp luật về quản lý đất đai; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát cam kết của các địa phương về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng… Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt trong công tác thu ngân sách. Yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng quản lý vấn đề thu, chi của các trường học trong dịp đầu năm học mới; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các bếp ăn bán trú tại các trường học. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tăng cường công tác nội vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

Tin: Thành Trung
Ảnh: Viết Dư

°
32 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120