HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Đăng ngày 31-08-2023
100%

 

Sáng 29-8, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo thẩm quyền.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tới dự.

Chủ tọa kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công, Nội vụ, Tài chính, cụ thể: Quyết định chủ trương đầu tư đối với 9 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 1 dự án đầu tư công. Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố. Giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh năm 2023. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Tiếp đó, lãnh đạo các sở, ngành liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra về các đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. HĐND tỉnh cũng tiến hành thực hiện thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Thị Minh Vân, đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND thành phố Nam Định.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Tại  Kỳ họp thứ 13, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh khẳng định, sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

14 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIX

1. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

2. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023.

3. Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023.

4. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Cường, huyện Hải Hậu.

5. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Hà, huyện Hải Hậu.

6. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Giang, huyện Hải Hậu.

7. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư thôn Văn Lãng Nam, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh.

8. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư xóm Chín, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh.

9. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư xóm Nam, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh.

10. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Vân, thành phố Nam Định.

11. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung phường Lộc Hòa và phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

12. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè sông Tàu 1 đoạn từ cầu trung tâm xã đến cống Tàu xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường.

13. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản.

14. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

TinVăn Trọng
Ảnh: Văn Huỳnh

°
40 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120