Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp

Đăng ngày 28-08-2023
100%

 

* Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Sáng 27-8, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp tỉnh Nam Định để đánh giá kết quả hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, tình hình biến động trên thế giới và khu vực, HĐND các cấp tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nhằm đánh giá toàn diện về tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, định hướng giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới, qua đó góp phần thực hiện yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan trình bày báo cáo hoạt động HĐND các cấp nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động HĐND các cấp nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ngay sau thành công của cuộc bầu cử ngày 23-5-2021, HĐND 3 cấp đã tổ chức kiện toàn bộ máy chính quyền đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong quá trình hoạt động đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, HĐND 3 cấp đã tổ chức 1.867 kỳ họp, ban hành 8.203 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư, văn hóa, xã hội,... Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương pháp theo hướng sâu sát, cụ thể, hiệu quả. HĐND 3 cấp đã giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo theo quy định; tổ chức hơn 1.319 phiên chất vấn và xem xét chất vấn tại kỳ họp thường lệ của HĐND; giám sát 1.284 chuyên đề, 4.886 nghị quyết của HĐND, 47.649 quyết định của UBND và việc giải quyết đối với 11.418 kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân được thực hiện đúng quy định. Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức 3.199 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với các đại biểu HĐND, tiếp nhận 11.418 kiến nghị của cử tri. Tổ chức 8.498 phiên tiếp công dân của đại biểu HĐND, tiếp nhận, phân loại và xử lý hàng nghìn đơn của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân đã được các cơ quan của HĐND các cấp tổ chức giám sát việc thực hiện theo quy định.

Đồng chí Trịnh Minh Đức, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với đó, Thường trực HĐND 3 cấp luôn thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với cấp ủy cùng cấp, HĐND cấp trên, Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; luôn đồng hành với UBND cùng cấp và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, HĐND các cấp tỉnh Nam Định đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.

Đồng chí Trần Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Xuân Sang, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực phát biểu tham luận tại hội nghị.
Lãnh đạo xã Giao Thịnh (Giao Thủy) phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hội nghị đã được nghe tham luận của UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành, Thường trực HĐND cấp huyện và cấp xã. Các ý kiến tham luận đã đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm, góp phần thiết thực để tháo gỡ những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng bức tranh Tòa nhà Quốc hội cho lãnh đạo HĐND tỉnh. 
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bức tranh Tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử, văn hóa của tỉnh Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh và những kết quả mà HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ. Tiếp tục phát huy ưu thế của tỉnh về sản xuất nông nghiệp và tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn không gian kiến trúc văn hóa làng xã truyền thống. Tập trung khai thác huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì, nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục, thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Đối với HĐND các cấp tỉnh Nam Định cần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của đảng bộ các cấp thành Nghị quyết của HĐND; đồng hành, phối hợp cùng UBND; có bản lĩnh, chính kiến, cách làm phù hợp theo quy định của pháp luật. Trước mắt, đề nghị HĐND các cấp tỉnh Nam Định thực hiện tốt Nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2023. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 có được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, thời gian tới tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục phát triển nhanh, vững chắc. (Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn)

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những kết quả mà HĐND các cấp tỉnh Nam Định đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của địa phương để thực hiện ngày càng tốt quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Trên cơ sở kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội đảng bộ và Nghị quyết HĐND các cấp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tập trung thực thi các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Luôn bám sát sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng; bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện tốt chức, năng, nhiệm vụ theo quy định. Kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các quy định của pháp luật thành Nghị quyết HĐND và triển khai có hiệu quả trong thực tế địa phương. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các vị đại biểu HĐND các cấp nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử theo quy định; phát huy dân chủ, trí tuệ, là cầu nối phản ảnh chính xác, khách quan tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri. (Bài phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị)

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh khẳng định: Với vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND các cấp tỉnh Nam Định quyết tâm nỗ lực hơn nữa cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, để xứng đáng lòng tin và sự mong đợi của nhân dân trong tỉnh. Trước mắt, HĐND các cấp tỉnh Nam Định cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm túc, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, đồng hành cùng UBND cùng cấp tổ chức triển khai thắng lợi các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; nâng cao năng lực, uy tín của đại biểu HĐND các cấp gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo quy định. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo đúng quy định của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội. Tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Bài phát biểu bế mạc hội nghị của đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh.
Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Thường trực HĐND tỉnh bức tranh Tòa nhà Quốc hội; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bức tranh Tháp Phổ Minh, biểu tượng lịch sử - văn hóa của quê hương Nam Định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 52 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định từ năm 2021 đến năm 2023 (nhiệm kỳ 2021-2026)./.

                                       Tin: Văn Trọng
Ảnh: Viết Dư, Văn Huỳnh

°
45 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120