Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đăng ngày 17-10-2023
100%

 

Ngày 16-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quý III năm 2023, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU và hướng dẫn, chỉ đạo của các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời. Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; hưởng ứng, đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân và đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quý III năm 2023 và nhấn mạnh: Quý IV năm 2023, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương nắm bắt, phản ảnh kịp thời tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và người dân để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, nắm bắt tình hình hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong hội nghị giao ban để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

°
92 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120