CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Đăng ngày 26-08-2022
100%

 

Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị. Các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện ủy, thành ủy.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 16-CT/TW. Theo đó đã đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, lợi ích của công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Công tác đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, phong tục, tập quán của nước tiếp nhận, định hướng cho người lao động và chuyên gia ngày càng được chú trọng; chất lượng lao động và chuyên gia của Việt Nam được nâng cao. Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài cơ bản được triển khai hiệu quả. Công tác phát triển thị trường lao động ở các nước phát triển được coi trọng, bên cạnh duy trì các thị trường hiện có, thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển. Việc phân công, phân cấp giữa các cấp, các ngành, cơ quan trong quản lý và thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài dần được hoàn thiện. Cơ chế, chính sách tín dụng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho người lao động có thể tiếp cận nguồn tài chính để chi trả các chi phí đi làm việc tại nước ngoài. Thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, đạt bình quân 200 triệu đồng/người/năm, cao hơn nhiều lần so với làm việc trong nước cùng ngành nghề…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, đơn vị đạt được trong thời quan qua và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan về báo cáo, thông tin, thẩm quyền cấp phép đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác bảo hộ công dân. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài gắn với quản lý lao động trong nước đảm bảo đồng bộ, liên thông, cập nhật, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Đổi mới đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa cho người lao động; tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài./.

°
60 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120