CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh - Đòn bẩy thu hút đầu tư (kỳ 2)

Đăng ngày 12-08-2021
100%

 

II. Nỗ lực tạo lập sức hút mới

Một góc nông thôn mới nâng cao xã Yên Phong, huyện Ý Yên.

Ảnh: Khánh Dũng 

Cải cách hành chính (CCHC) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là giải pháp then chốt hàng đầu nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sức hấp dẫn mới trong thu hút đầu tư giai đoạn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và tồn tại hạn chế của công tác CCHC giai đoạn vừa qua. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thu hút đầu tư trong nước chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 05-NQ/TU. Đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu phát triển của tỉnh, còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Công tác quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xúc tiến đầu tư hiệu quả chưa tốt. Việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư còn chậm. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong hỗ trợ nhà đầu tư còn lúng túng, chưa chặt chẽ. 

Với quan điểm giữ vững kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 với yêu cầu, mục tiêu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, mở rộng các hoạt động đối ngoại gắn với CCHC, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Khuyến khích, lựa chọn các dự án đầu tư có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó một số chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết là đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện; tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân. Phấn đấu đưa chỉ số CCHC sớm nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu toàn quốc. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu đứng trong tốp đầu trở lên trên bảng xếp hạng PCI các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt trên 80 nghìn tỷ đồng; trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2 tỷ USD, đầu tư trong nước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu thu hút đầu tư nhiệm kỳ này được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra cao gấp đôi nhiệm kỳ trước. Đây vừa là động lực, vừa là thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo bước đột phá cho nền kinh tế phát triển. Thực hiện Nghị quyết, ngày 16-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND với 7 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. 

Công ty TNHH Geu-lim Culture and Fashion đầu tư sản xuất quần áo thời trang xuất khẩu tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản.

  Ảnh: Hương Nguyễn

Đối với giải pháp đẩy mạnh CCHC, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030. Thực hiện rà soát đánh giá toàn diện bộ chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, cải thiện thực chất điểm số và thứ hạng các chỉ số, tiêu chí thành phần. Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành CCHC. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, nhất là liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, như: Lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, đê điều, bảo vệ môi trường. Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số, gắn kết chặt chẽ với tiến trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ngay đầu tháng 8-2021, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đây là bước chuyển đổi thể hiện quyết tâm của tỉnh trong công tác hỗ trợ đầu tư; xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh về trình tự thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà tài trợ, từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả, thu hút đầu tư các nguồn vốn.  Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tập trung vào 2 nội dung lớn là đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư. Trong đó ưu tiên tổ chức đối thoại công khai giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Rà soát, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo trong kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng đối tượng theo quy định. Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025; danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030 hướng tới các nhà đầu tư lớn có công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư theo định hướng phát triển các vùng, đảm bảo phát triển bền vững, không gây ô nhiễm môi trường, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…

Với sự thống nhất về chủ trương, các giải pháp đồng bộ và sự đồng thuận quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 04, tin tưởng rằng nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng đảm nhiệm vai trò là một trong các khâu đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

°
54 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120