Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Đăng ngày 18 - 02 - 2021
100%

 

Ngày 17-2-2021, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 14/UBND-VP2 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nội dung văn bản như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 24-12-2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11-1-2021 của UBND tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15-1-2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

2. Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021, Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 8-2-2021; của UBND tỉnh tại Công văn số 66/UBND-VP7 ngày 9-2-2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược lấy phòng dịch làm ưu tiên. Bám sát tình hình, sẵn sàng các kịch bản, phương án đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

3. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 9-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc nhất là những công việc liên quan tới sản xuất, kinh doanh, thủ tục đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội, lễ chùa trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công; thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm.

4. Phát động phong trào thi đua trong lao động, sản xuất và triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; quyết tâm, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch và khách du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền thực hiện các nội dung trên. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 
 
 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn Nghị định số 124 và Nghị định số 130 của Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn...(02/03/2021 11:25 SA)

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2021(01/03/2021 10:01 SA)

Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19(26/02/2021 8:53 SA)

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng tiêm chủng, gỡ ngay ách tắc lưu thông hàng hóa(25/02/2021 3:56 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm...(25/02/2021 3:51 CH)

°
285 người đang online