CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạch Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022
07/KH-HĐPH 14/01/2022 Kế hoạch Công tác năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định
18/UBND-VP8 14/01/2022 Công văn V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
02/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022
101/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái Cửa Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định)
104/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
51/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
07/UBND-VP5 07/01/2022 Công văn V/v đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
08/UBND-VP8 07/01/2022 Công văn V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
28/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ
02/CT-UBND 06/01/2022 Chỉ thị Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
33/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
04/UBND-VP8 05/01/2022 Công văn V/v điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
01/CT-UBND 04/01/2022 Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
03/KH-UBND 04/01/2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
1 2 3 4 5 6    
°
56 người đang online