Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
333/BC-UBND 29/11/2023 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (Trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026)
787/CV-UBND 29/11/2023 Công văn V/v kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
153/KH-UBND 29/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trên địa bàn tỉnh Nam Định
589/UBND - VP6 29/11/2023 Công văn V/v quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
2376/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
330/BC-UBND 28/11/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (nộp HĐND tỉnh)
306/TB-UBND 24/11/2023 Thông báo V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
2350/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2352/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định Công nhận xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
2353/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
45/2023/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
46/2023/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
2341/QĐ-UBND 23/11/2023 Quyết định Công nhận kết quả đánh giá sản phẩm OCOP năm 2023
2342/QĐ-UBND 23/11/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2023
275/UBND-VP2 23/11/2023 Công văn V/v thực hiện kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư công, đất đai, tài chính
1 2 3 4 5 6    
°
134 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120