Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
256/UBND-VP3 12/04/2021 Công văn V/v kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh
759/QĐ-UBND 09/04/2021 Quyết định Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
61/QĐ-BTSQS 09/04/2021 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Nam Định
45/KH-UBND 09/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
44/KH-UBND 09/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
63/QĐ-BCĐ 09/04/2021 Quyết định Phê duyệt trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (Đợt 66)
47/UBND-VP11 09/04/2021 Công văn V/v kiện toàn đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính
173/UBND-Vp7 08/04/2021 Công văn V/v kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng, đăng ký nhu cầu cấp mới
751/QĐ-UBND 08/04/2021 Quyết định Kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Nam Định
754/QĐ-UBND 08/04/2021 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
169/UBND-VP7 07/04/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
273/UBND-VP8 07/04/2021 Công văn V/v thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
38/UBND-VP12 07/04/2021 Công văn V/v người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Nam Định Đợt 33
43/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°
794 người đang online