CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1172/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-TB và XH
1175/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1173/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
1161/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
84/KH-UBND 24/06/2022 Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
15/2022/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng
446/UBND-VP3 23/06/2022 Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
28/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo Kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022
29/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo V/v tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022
160/TB-UBND 21/06/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19
399/UBND-VP8 20/06/2022 Công văn V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh
1124/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý
441/UBND-VP5 17/06/2022 Công văn V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
1106/SLĐTBXH – LĐTL 17/06/2022 Về việc công khai quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thu nhập bình quân hàng tháng năm 2021 của từng người quản lý công ty
56/NQ-HĐND 17/06/2022 Nghị quyết V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
°
163 người đang online