CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
772/UBND-VP3 25/10/2021 Công văn V/v Nghị quyết mới ban hành của Chính phủ
2293/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ đến năm 2030
919/UBND-Vp8 22/10/2021 Công văn V/v tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021
2282/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
122/KH-UBND 22/10/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
138/UBND-VP2 22/10/2021 Công văn V/v khai thác, thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021
2265/QĐ-UBND 20/10/2021 Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
910/UBND-VP8 18/10/2021 Công văn V/v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
120/KH-UBND 16/10/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định
2240/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Hồng Quân (lần hai)
2241/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin của UBND tỉnh cho báo chí thường xuyên
763/UBND-VP5 14/10/2021 Công văn V/v thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh
46/2021/QĐ-UBND 13/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định
190/TB-UBND 08/10/2021 Thông báo Về thời gian làm việc mùa Đông năm 2021
2179/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
1 2 3 4 5 6    
°
230 người đang online