KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO (8/8/1921 - 8/8/2021)CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG MIỄN PHÍ 19009095
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1649/QĐ-UBND 05/08/2021 Quyết định V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
133/QĐ-BCĐ 04/08/2021 Quyết định V/v bổ sung điểm chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19
87/KH-UBND 02/08/2021 Kế hoạch Phát triển thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
1607/QĐ-UBND 30/07/2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
801/SVHTTDL-VP 30/07/2021 Thông báo về việc triển khai trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho công dân nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid -19.
98/UBND-VP2 29/07/2021 Công văn V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2022
32/2021/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
33/2021/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
1601/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
1605/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định
135/TB-UBND 29/07/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
134/TB-UBND 28/07/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
86/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Nam Định
451/UBND-VP7 28/07/2021 Quyết định V/v giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
85/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp lu t trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
1 2 3 4 5 6    
°
282 người đang online