CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1759/QĐ-UBND 22/09/2022 QĐ về việc thành lập Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trạm Thủy sản vùng 1, Trạm Thuỷ sản vùng 2 và Trạm Thuỷ sản vùng 3
252/BC-UBND 21/09/2022 BC công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022
1754/QĐ-UBND 21/09/2022 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1753/QĐ-UBND 21/09/2022 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
22/CT-UBND 21/09/2022 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
121/KH-UBND 20/09/2022 Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nam Định
1736/QĐ-UBND 20/09/2022 QĐ công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
31/2022/QĐ-UBND 20/09/2022 QĐ ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định
155/VPUBND-VP2 19/09/2022 V/v khai thác, thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Chính phủ
119/KH-UBND 16/09/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
684/UBND-VP3 16/09/2022 Công văn V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
1701/QĐ-UBND 14/09/2022 QĐ v/v ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
1705/QĐ-UBND 14/09/2022 QĐ về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022
1678/QĐ-UBND 12/09/2022 QĐ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
244/BC-UBND 12/09/2022 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
1 2 3 4 5 6    
°
273 người đang online