Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1062/QĐ-UBND 30/05/2023 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
1063/QĐ-UBND 30/05/2023 Quyết định Công nhận xã Hải An, huyện Hải Hậu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa năm 2022
87/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023
1038/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
1005/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025
71/NQ-HĐND 20/05/2023 Về việc chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
72/NQ-HĐND 20/05/2023 Về việc chấp thuận hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
16/2023/QĐ-UBND 19/05/2023 Quyết định Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai cụ thể đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình; các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định
982/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định V/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
991/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
992/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết dịnh V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện
83/KH-UBND 16/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
973/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
110/BC-UBND 16/05/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
950/QĐ-UBND 15/05/2023 Quyết định V/v xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
1 2 3 4 5 6    
°
67 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120