Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
238/QĐ-UBND 27/01/2021 Quyết định V/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định và phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Nam Định
32/UBND-VP6 26/01/2021 Công văn Về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch điện tử với KBNN
11/KH-UBND 25/01/2021 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
185/QĐ-UBND 21/01/2021 Quyết định Về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nam Định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
193/QĐ-UBND 21/01/2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
8/KH-UBND 21/01/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021
5/CT-UBND 20/01/2021 Chỉ thị Về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021
4/CĐ-UBND 20/01/2021 Công điện Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm
64/UBND-VP8 20/01/2021 Công văn V/v thông báo Văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
7/KH-UBND 20/01/2021 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
6/KH-UBND 19/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 của tỉnh Nam Định
6/UBND-VP2 19/01/2021 Công văn V/v khai thác, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ
166/QĐ-UBND 19/01/2021 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
154/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
5/KH-UBND 15/01/2021 Kế hoạch Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°
613 người đang online