Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2424/QĐ-UBND 05/12/2023 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc
2422/QĐ-UBND 04/12/2023 Quyết định cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy Quang điện Top OptoElectronics Việt Nam - Giai đoạn 1” của Công ty TNHH Top OptoElectronics Việt Nam
2407/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục đối với Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
2417/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
2418/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2394/GPMT-UBND 30/11/2023 Quyết định Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH đúc xuất khẩu Vico
2395/GPMT-UBND 30/11/2023 Quyết định Cấp Giấy phép môi trường cho dự án "Xây dựng cơ sở sản xuất giày" của Công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến
2406/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định về việc chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định quản lý
333/BC-UBND 29/11/2023 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (Trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026)
787/CV-UBND 29/11/2023 Công văn V/v kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
153/KH-UBND 29/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trên địa bàn tỉnh Nam Định
589/UBND - VP6 29/11/2023 Công văn V/v quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
2376/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
330/BC-UBND 28/11/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (nộp HĐND tỉnh)
306/TB-UBND 24/11/2023 Thông báo V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
1 2 3 4 5 6    
°
108 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120