Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh

Đăng ngày 16-01-2024
100%

 

Sáng 15-1, tại huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). 

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp, đối thoại với công dân khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng).

Cùng đối thoại với các hộ dân có đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng.

Quang cảnh buổi tiếp, đối thoại với công dân khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng).

Đây là buổi đối thoại lần thứ 4 của tỉnh Nam Định với người dân, tuy nhiên đến nay các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh chưa có kiến nghị gì mới bằng văn bản ngoài 21 nội dung đã kiến nghị kể từ lần đối thoại lần thứ 3 (ngày 21-7-2023). Đối với 21 nội dung kiến nghị theo đơn các sở, ngành có liên quan, huyện Nghĩa Hưng đã rà soát, căn cứ vào nguồn gốc đất đai, hồ sơ đất đai của các hộ dân thuê đất tại khu vực Cồn Xanh và các quy định của pháp luật để trao đổi, trả lời trực tiếp và bằng văn bản; đại diện các bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến trao đổi, trả lời, làm rõ với công dân.

Đại diện các hộ dân Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng trình bày ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi đối thoại lần này, người dân đã đưa ra các kiến nghị liên quan đến các quy trình đầu tư nhóm dự án tại khu vực Cồn Xanh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân; quyền lợi của người dân; công tác bảo vệ môi trường khi đầu tư các dự án. Trong đó kiến nghị, đề nghị tỉnh: Hủy thông báo của tỉnh về việc chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng cấp điện, cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định; phản ánh có sự sai sót về danh sách lấy ý kiến cộng đồng đối với quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện; đề nghị có bồi thường, hỗ trợ các hộ nuôi thuỷ sản do các hộ nuôi trồng thủy sản đã đấu giá thuê đất theo quy chế đấu giá của huyện, đã đầu tư lớn vào hệ thống hạ tầng nuôi trồng thủy sản nên vẫn còn quyền sử dụng đất; đề xuất chứng minh các căn cứ, quy định xác định diện tích người dân nuôi trồng thủy sản là hết hợp đồng thuê đất; đề xuất cung cấp thông tin về công tác bảo đảm an ninh quốc phòng tại khu vực Cồn Xanh…

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời kiến nghị của các hộ dân.

Lãnh đạo các sở, ngành, huyện Nghĩa Hưng và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã ghi nhận, lắng nghe và trực tiếp trả lời người dân các nội dung kiến nghị đã nắm bắt rõ thực tế và các căn cứ pháp luật liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Sơn, TUV, Giám đốc Sở TN-MT phát biểu một số ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã đánh giá cao tinh thần hợp tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế đối thoại của người dân; khẳng định buổi tiếp, đối thoại là cơ hội để tỉnh lắng nghe, tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của công dân, để chính quyền các cấp và người dân xích lại gần nhau hơn, hiểu rõ và chấp hành các quy định của pháp luật; là cơ hội cung cấp thông tin để người dân hiểu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy hoạch.

Đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hưng trả lời một số ý kiến của nhân dân liên quan đến khu vực đất Cồn Xanh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh ghi nhận các kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại; ngoài ra người dân cần căn cứ thực tế và quy định pháp luật tiếp tục gửi các kiến nghị bằng văn bản về Thanh tra tỉnh tập hợp; tỉnh giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát, nghiên cứu để tiếp tục trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản theo đúng pháp luật. Các kiến nghị cụ thể về nguồn gốc sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị Sở TN và MT trực tiếp trả lời bằng văn bản; nếu người dân tiếp tục đề xuất thì Sở TN và MT, Thanh tra tỉnh có thể tổ chức một buổi làm việc trực tiếp với người dân. Giao huyện Nghĩa Hưng rà soát lại và trực tiếp trả lời hoặc trả lời bằng văn bản đến người dân đối với kiến nghị về danh sách tham vấn cộng đồng về quy hoạch chi tiết 1/500 nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện. Việc tỉnh giao các đơn vị chức năng ngừng cấp điện, cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định là đảm bảo quy trình, quy định của công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Vì vậy, UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của người dân, giao huyện Nghĩa Hưng, các đơn vị liên quan tham mưu và sẽ có ý kiến để cấp có thẩm quyền có quyết định phù hợp về thời hạn, lộ trình cắt điện, cắt nước.

Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, TUV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu trả lời một số ý kiến của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị luật sư căn cứ quy định của pháp luật để tư vấn cho công dân và đề nghị các công dân cũng xem xét, nghiên cứu kỹ các ý kiến trả lời 21 vấn đề người dân kiến nghị bằng văn bản của các sở, ngành, huyện Nghĩa Hưng để hiểu rõ: Việc thu hút đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; các dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Quỹ đất đầu tư nhóm dự án này là đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Các quy trình, thủ tục đầu tư, GPMB, triển khai thực hiện nhóm dự án này đã được tiến hành bài bản, thận trọng theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu trả lời một số ý kiến của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin đến người dân về quyết tâm chính trị thực hiện nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch và lộ trình đã đề ra cũng như tinh thần quyết liệt chỉ đạo của Ban TVTU về tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB, thực hiện các dự án theo đúng quy định pháp luật đã được thể hiện rõ tại nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là tại Thông báo số 882-TB/TU ngày 6-10-2023 và Thông báo Kết luận số 988-TB/TU ngày 5-1-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng phát biểu trả lời liên quan đến khu vực đất Cồn Xanh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng đối thoại với người dân; mong muốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh ủng hộ, đồng tình vì sự phát triển của tỉnh, thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác GPMB, triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh./.

TinThanh Thúy
ẢnhViết Dư

°
74 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120