Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031

Đăng ngày 26-06-2023
100%

Chiều ngày 16/5, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tổ chức Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031

 


9p.pdf
°
11 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120