CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Giao Thủy tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2022 Khối thi đua Doanh nghiệp

Đăng ngày 15-01-2022
100%

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, do tác động suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19 nhưng các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua.

 


28p.pdf
°
47332 người đang online