CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, năm 2021-2022.

Đăng ngày 27-07-2021
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Nam Định, năm 2021-2022, ngày 26/7/2021, Tiểu ban Ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 668/KH-TBWDCNTT&TT về việc tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, năm 2021-2022.

          Theo đó, để truyền thông sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân trong thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19,  Tiểu ban Ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông (sau đây gọi tắt là Tiểu ban) đã đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế và  Kế hoạch triển khai Chiến dịch của tỉnh; vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

          Tuyên truyền về hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Truyền thông về các thông điệp, khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn, theo dõi các phản ứng thông thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng nặng, nghiêm trọng sau tiêm vắc xin.

Tuyên truyền, phổ biến Đường dây nóng của ngành Y tế và các địa phương để người dân biết, liên hệ khi cần thông tin về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19…

Đồng thời, Tiểu ban cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải đảm bảo thực hiện đúng sự chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đồng thời phải đảm bảo kịp thời, chính xác, sâu rộng trên tất cả các phương tiện báo chí, trên Cổng/ trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tuyên truyền bằng hình thức nhắn tin đến tài khoản zalo của người dân, tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, bảng điện tử ngoài trời. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

          Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin (SMS) đến các thuê bao di động của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

           Các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài, phóng sự, trailer tuyên truyền về Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để người dân biết, thực hiện.

Ngày 27/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 681/STTTT-TTBCXB triển khai Kế hoạch và cung cấp Tài liệu truyền thông đến các đơn vị.

                                                                                                  

°
854 người đang online