Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin mạng

Đăng ngày 09-12-2021
100%

 

Chú trọng đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) mạng làm việc trong các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực đảm bảo ATTT mạng để tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cán bộ xã Nam Mỹ (Nam Trực) phương án đảm bảo an toàn thông tin trong thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử.  Bài và ảnh: Nguyễn Hương
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cán bộ xã Nam Mỹ (Nam Trực) phương án đảm bảo an toàn thông tin trong thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử. 

Theo số liệu thống kê của Sở TT và TT tại tỉnh hiện có 34 cán bộ chuyên trách ATTT. Trong đó 6 người thuộc Sở TT và TT; 19 người thuộc các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; các cơ quan khác, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin mỗi đơn vị từ 1 đến 3 người. Không chỉ quá ít về số lượng mà đội ngũ này còn không được đào tạo chuyên ngành về an ninh mạng nên trong quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó nguồn nhân lực đảm bảo ATTT mạng ở các sở, ngành, địa phương không có cán bộ chuyên trách, phải kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên thay đổi nhân sự nên việc đáp ứng yêu cầu công việc đã khó, càng khó khăn hơn. Nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo đảm ATTT mạng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác triển khai các giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Tuy nhiên để thích ứng với nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn, UBND tỉnh đã thành lập Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh đảm nhiệm vai trò là đầu mối ứng cứu sự cố ATTT mạng và chủ động các biện pháp nâng cao năng lực đảm bảo ATTT. Sở TT và TT xây dựng và ban hành Quy chế bảo đảm ATTT mạng trên địa bàn tỉnh cũng như chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT mạng, các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống, giám sát thông tin… Đồng thời tổ chức ít nhất mỗi năm 1 cuộc diễn tập ứng cứu sự cố ATTT mạng với sự tham gia của Đội ứng cứu sự cố và các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, ATTT mạng trên địa bàn tỉnh bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến để truyền dẫn kinh nghiệm, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý sự cố cho đội ngũ làm công tác đảm bảo ATTT mạng. Cử cán bộ của sở đến trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh trong xây dựng Chính quyền điện tử, công tác ATTT mạng, bảo vệ thông tin, bí mật Nhà nước, cá nhân cho cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường thị trấn trên địa bàn. Thường xuyên tuyển chọn đội ngũ cán bộ đảm bảo ATTT mạng có đủ năng lực, trình độ tham gia đầy đủ các cuộc diễn tập quốc gia và quốc tế về ứng cứu sự cố ATTT mạng như diễn tập ASEAN - JAPAN năm 2021; diễn tập ứng cứu sự cố cho bộ phận tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp quốc gia; diễn tập ATTT mạng quốc tế ACID năm 2021. Cùng với việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đảm bảo ATTT mạng, tỉnh luôn chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên cử cán bộ chuyên trách về ATTT mạng tham dự các lớp đào tạo, tập huấn do Bộ TT và TT tổ chức. Đồng thời đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm ATTT; vận hành, nâng cấp Trung tâm Giám sát ATTT mạng của tỉnh, kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc tập trung, chia sẻ thông tin mã độc về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Hiện tại 100% máy chủ của tỉnh được lắp đặt tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh và nhiều máy trạm trên địa bàn đã được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc hoạt động theo hình thức tập trung và kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Cung cấp 268 địa chỉ IP tĩnh, 230 tên miền của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đến Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (VNCERT/CC) để thực hiện tốt công tác giám sát từ xa và cảnh báo sự cố kịp thời đến Sở TT và TT, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để khắc phục. Đồng thời chủ động hướng dẫn các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật do Cục ATTT (Bộ TT và TT) cung cấp để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra.

Bằng những nỗ lực khắc phục khó khăn, năm 2021, mặc dù tình hình an ninh thông tin diễn biến phức tạp nhưng trên địa bàn tỉnh không phát sinh sự cố tấn công gây mất ATTT mạng, dữ liệu trong cơ quan Nhà nước. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo ATTT mạng, Sở TT và TT đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATTT mạng. Xây dựng hệ thống bảo đảm ATTT mạng của các cơ quan Nhà nước có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất ATTT trên mạng; sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về ATTT mạng. Nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, đảm bảo 100% đơn vị có cán bộ chuyên trách được đào tạo chuyên sâu về ATTT mạng. Đồng thời áp dụng phương án ATTT mạng phù hợp, chuẩn hóa cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế đảm bảo ATTT trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin đang sử dụng đối với 100% cơ quan Nhà nước. Trang bị 100% các hệ thống thông tin dùng chung, các cổng thông tin điện tử các hệ thống mạng LAN, máy chủ, máy trạm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và mạng chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm ATTT trên môi trường mạng. Mời các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT mạng về trao đổi giải đáp tại các hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, nhận thức cho đội ngũ cán bộ trong công tác bảo đảm ATTT mạng trên địa bàn; tham dự các cuộc diễn tập ứng cứu sự cố ATTT mạng trong nước và quốc tế và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ATTT mạng về làm việc tại tỉnh./.

°
64 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120