Thông tin về 52 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 01/12/2021 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 01-12-2021
100%

 

Thông tin về 52 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 01/12/2021 trên địa bàn tỉnh (bao gồm 11 ca tại Hải Hậu, 19 ca tại TP Nam Định, 07 ca tại Xuân Trường, 01 ca tại Vụ Bản, 07 tại Nam Trực, 03 tại Mỹ Lộc, 02 ca tại Trực Ninh, 02 ca tại Ý Yên), cụ thể:

 

TT

BN

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ nơi ở

Yếu tố dịch tễ

Yếu tố nguy cơ

I

19 ca bệnh tại TP Nam Định

1

BN1242166

1984

N

Trường Chinh, P. Hạ Long

- F2, test nhanh dương tính, có mua hàng chợ Phù Long

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

2

BN1242167

1972

Nữ

Bế Văn Đàn, P. Thống Nhất

- Bác sỹ BVĐK tỉnh, test nhanh dương tính

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

3

BN1242168

1970

Nam

Bế Văn Đàn, P. Thống Nhất

- F1 của BN1242167

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

4

BN1242169

2004

Nam

5

BN1242170

1943

Nữ

6

BN1242171

1959

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

- F1 của bệnh nhân COVID-19

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

7

BN1242172

1972

Nữ

Phan Đình Giót, P. Năng Tĩnh

8

BN1242175

1960

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

9

BN1242173

2011

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

- Ghi nhận trong khu phong tỏa phường Năng Tĩnh

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

10

BN1242174

1974

Nam

Văn Cao, P. Năng Tĩnh

11

BN1242176

1978

Nam

Đường Vị Xuyên, P. Vị Xuyên

 

- F1 của BN1227840

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

12

BN1242177

1950

Nam

13

BN1242179

1951

Nữ

Trần Nhật Duật, P. Vị Xuyên

- Bán hàng tại chợ Phù Long

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

14

BN1242180

1966

Nữ

Trần Nhật Duật, P. Vị Xuyên

15

BN1242181

1964

Nữ

Trần Nhật Duật, P. Vị Xuyên

- Đi chợ Phù Long, test nhanh dương tính

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

16

BN1242178

2017

Nam

Trường Chinh, P. Hạ Long

- F1 của BN COVID-19 tại phường Hạ Long

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

17

BN1242182

1953

Nam

Trần Nhật Duật, P. Trần Tế Xương

- Tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 tại chợ Phù Long

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định

Cộng đồng

18

BN1242183

1978

Nam

Trần Nhật Duật, P. Trần Tế Xương

19

BN1242184

1961

Nam

Vũ Trọng Phụng, P. Thống Nhất

- F1 của BN1227837

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

II

03 ca bệnh tại Mỹ Lộc

20

BN1242150

1964

Nam

Hồng Phong 2, Mỹ Tân

- F1 của BN1227823

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

21

BN1242151

1963

Nữ

Thôn 1, Mỹ Trung

- F1 của BN1227833

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

22

BN1242152

1973

Nữ

Hồng Hà 1, Mỹ Tân

- F1 của BN1227819

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

III

07 ca bệnh tại Nam Trực

23

BN1242143

1969

Nam

Xóm 22, Nam Tiến

Từ TP HCM trở về trên chuyến bay TPHCM-HN ngày 20/11, cùng chuyến bay với F0 P.M.T

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

24

BN1242144

2006

Nữ

25

BN1242145

2013

Nam

26

BN1242146

2005

Nữ

27

BN1242147

2012

Nam

Thôn Nội 2, Nam Thanh

- Trường hợp F1 của bệnh nhân dương tính

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

28

BN1242148

1979

Nữ

Xóm 21, Điền Xá

29

BN1242149

1973

Nam

Xóm 2, Nam Hoa

- Từ Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội về Nam Định ngày 27/11/2021, xét nghiệm sàng lọc PCR dương tính tại PKĐK Đức Sinh

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

IV

02 ca bệnh tại Trực Ninh

30

BN1242153

2000

Nam

Xóm 6, Trực Đại

- F1 của BN1183993

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

31

BN1242154

1974

Nam

V

01 ca bệnh tại Vụ Bản

32

BN1242165

1970

N

Thành Lợi

- Bán rau chợ Phù Long, test nhanh dương tính

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

VI

07 ca bệnh tại Xuân Trường

33

BN1242136

1987

Nam

Xóm 16, Xuân Hòa

- Từ TP HCM trở về trên chuyến bay TPHCM-HN ngày 27/11/2021

-  Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

34

BN1242137

1990

Nữ

35

BN1242138

1979

Nam

Đông Thành, Xuân Ninh

- Điều trị BVĐK Hải Hậu, ngày 26/11 trở về Xuân Trường

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

36

BN1242139

1980

Nam

Xóm 12, Xuân Bắc

- Từ TPHCM về đến Nam Định ngày 27/11

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

37

BN1242140

1949

Nữ

Xóm 13, Xuân Hồng

- Phát hiện trong khu phong tỏa xã Xuân Hồng

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

38

BN1242141

1969

Nam

Xóm 11, Xuân Hồng

39

BN1242142

1963

Nữ

Xóm 13, Xuân Hồng

VII

02 ca bệnh tại Ý Yên

40

BN1242186

2002

Nam

Đô Pha, Yên Nghĩa

- Đang điều tra xác minh

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

41

BN1242187

1973

Nam

VIII

11 ca bệnh tại Hải Hậu

42

BN1242155

1990

N

Xóm 32, Hải Minh

- Các trường hợp F1 đã được cách ly

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

43

BN1242156

2016

Nam

Xóm 3, Hải Long

44

BN1242157

2004

Nữ

Xóm 3, Hải Long

45

BN1242164

2020

Nữ

Xóm Gò, Hải Minh

46

BN1242158

1969

Nam

Xóm 3B, Hải Minh

- Phát hiện trong khu phong tỏa xã Hải Minh

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly, phong tỏa

47

BN1242159

2011

Nữ

Xóm 3B, Hải Minh

48

BN1242160

2018

Nữ

Xóm 33, Hải Minh

49

BN1242161

2020

Nam

Xóm 33, Hải Minh

50

BN1242162

1994

Nam

Xóm 33, Hải Minh

51

BN1242163

1996

Nữ

Xóm 33, Hải Minh

52

BN1242185

1991

Nam

Xóm 15, Hải Hưng

- Can phạm truy nã, trở về từ Dương Đông-Phú Quốc-Kiên Giang, test nhanh dương tính tại BVĐK Công an tỉnh

- Ngày 01/12: Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Cộng đồng

°
34 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120