CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)

Đăng ngày 08-11-2020
100%

Ngày 9-9, UBND tỉnh đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V (2020-2025). Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ Nội vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tới dự.

 

http://Tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định.

 

Tham dự Đại hội có 353 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm (2015-2020).

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thay mặt UBND tỉnh báo cáo phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có sự đổi mới; phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn đạt được nhiều kết quả nổi bật, dấu ấn rõ nét là 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 7,9%/năm. Quy mô nền kinh tế được mở rộng so với thời kỳ 2010-2015, tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành gấp 1,8 lần; GRDP bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; tổng giá trị hàng xuất khẩu gấp 2,1 lần; thu ngân sách gấp 2,1 lần... Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị được tập trung đầu tư, xây dựng và có nhiều đổi mới... Những thành quả trên là nền tảng, tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V có ý nghĩa quan trọng, là dịp đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua và tôn vinh những điển hình tiên tiến có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cụm, khối thi đua đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực hưởng ứng và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Trung ương, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nổi bật là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, là 1 trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước; phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”. Tỉnh Nam Định đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; trật tự thế giới mới được dự báo sẽ có nhiều thay đổi; đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Phát huy truyền thống vinh dự được đón Bác Hồ 5 lần về thăm các cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”; Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để có các hình thức, nội dung thi đua cho phù hợp. Tập trung đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Để phong trào thi đua của tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã xác định chủ đề của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025 là: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”. Nội dung thi đua tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng đó là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tạo môi trường và động lực mới cho kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thi đua xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, những nơi còn khó khăn; kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định và trao phần quà trị giá 300 triệu đồng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu./.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định.

 

Tham dự Đại hội có 353 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm (2015-2020).

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thay mặt UBND tỉnh báo cáo phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có sự đổi mới; phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn đạt được nhiều kết quả nổi bật, dấu ấn rõ nét là 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 7,9%/năm. Quy mô nền kinh tế được mở rộng so với thời kỳ 2010-2015, tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành gấp 1,8 lần; GRDP bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; tổng giá trị hàng xuất khẩu gấp 2,1 lần; thu ngân sách gấp 2,1 lần... Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị được tập trung đầu tư, xây dựng và có nhiều đổi mới... Những thành quả trên là nền tảng, tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V có ý nghĩa quan trọng, là dịp đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua và tôn vinh những điển hình tiên tiến có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cụm, khối thi đua đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực hưởng ứng và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Trung ương, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nổi bật là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, là 1 trong 2 tỉnh dẫn đầu cả nước; phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”. Tỉnh Nam Định đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; trật tự thế giới mới được dự báo sẽ có nhiều thay đổi; đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Phát huy truyền thống vinh dự được đón Bác Hồ 5 lần về thăm các cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”; Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để có các hình thức, nội dung thi đua cho phù hợp. Tập trung đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Để phong trào thi đua của tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã xác định chủ đề của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025 là: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”. Nội dung thi đua tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng đó là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; tạo môi trường và động lực mới cho kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thi đua xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, những nơi còn khó khăn; kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Nam Định và trao phần quà trị giá 300 triệu đồng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu./.

°
19 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120