CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng

Đăng ngày 08-11-2020
100%

Ngày 19/6/2020 Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã có Thông báo số 243/TB-UBND thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020

 

http://Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng

ổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 14 chỉ tiêu cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện. Trong đó: Giáo viên dạy môn Toán 04 chỉ tiêu, giáo viên dạy môn Ngữ văn 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Vật lý 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Hóa học 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Sinh học 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Lịch sử 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Địa Lý 02 chỉ tiêu. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong thông báo chi tiết kèm theo./.

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1445

°
29 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120