CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Thông báo số 07/TB-HĐKTSH thông báo về việc sát hạch trình độ, năng lực đối với người được kiểm tra, sát hạch

Đăng ngày 08-11-2020
100%

Ngày 09/7/2020 Hội đồng Kiểm tra, sát hạch để xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 ban hành văn bản số 07/TB-HĐKTSH thông báo về việc sát hạch trình độ, năng lực đối với người được kiểm tra, sát hạch gồm:

 

Hình thức sát hạch: Bài viết

2. Nội dung sát hạch:

- Về trình đô hiểu biết chung

- Về trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

3. Thời gian tập trung nghe phổ biến nội quy quy chế và làm bài sát hạch:

- Từ 13 giờ 30’ ngày 18/7/2020 (thứ bảy)

4. Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

 

Chi tiết nội dung thông báo số 07/TB-HĐKTSH


07_TB_HĐKTSH_CCX.PDF
°
45 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120