CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 22/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen

Đăng ngày 08-11-2020
100%

Ngày 22/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1437/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Tặng Bằng khen cho 03 tập thể, thuộc tỉnh Nam Định, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định. 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định. 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.

 

http://Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 22/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen

Tặng Bằng khen cho 03 tập thể, thuộc tỉnh Nam Định, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.


1437 BKTTg 03TT.pdf
°
27 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120