Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2021

Đăng ngày 08-11-2020
100%

 

Tài liệu hướng dẫn đính kèm dưới đây:

Chi thi 31_TTCP.pdf

VB 102_UBND.pdf

VB 1238_SKH ve xay dung KH 2021.pdf

VB 4778_BKH ve KTXH.PDF

VB 5006_BKH ve dau tu cong.PDF

Bieu IIb_NS tinh.xls

Ghi chú: Do trong Văn bản 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ KHĐT không có biểu mẫu báo cáo nhu cầu đầu tư vốn NS tỉnh nên đối với các dự án sử dụng nguồn vốn NS tỉnh đề nghị thực hiện theo file exel Bieu IIb_NS tinh đính kèm


VB 5006_BKH ve dau tu cong.PDF | VB 4778_BKH ve KTXH.PDF | VB 1238_SKH ve xay dung KH 2021.pdf | VB 102_UBND.pdf | Chi thi 31_TTCP.pdf | Bieu IIb_NS tinh (1).xls
°
80 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120