Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Đăng ngày 09-11-2020
100%

Ngày 05/11/2020 tại Hội trường Khách sạn Công đoàn tỉnh Nam Định; Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020 cho lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua khen thưởng phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng và công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng các xã, thị trấn thuộc huyện Ý Yên và huyện Vụ Bản.

 

http://Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2020

 

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

       Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; một số vấn đề về thẩm quyền quyết định khen thưởng, tuyến trình khen và thủ tục hồ sơ trình khen thưởng; hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Trung ương tại Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04/11/2019 và của tỉnh tại Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

       Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc hai huyện Vụ Bản và Ý Yên nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ; từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng đề nghị các đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật những quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng; nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng đối tượng là công nhân, nông dân, người trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời vận dụng, phát huy những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới./. 

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

       Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; một số vấn đề về thẩm quyền quyết định khen thưởng, tuyến trình khen và thủ tục hồ sơ trình khen thưởng; hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Trung ương tại Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04/11/2019 và của tỉnh tại Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

       Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc hai huyện Vụ Bản và Ý Yên nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ; từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng đề nghị các đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật những quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng; nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng đối tượng là công nhân, nông dân, người trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời vận dụng, phát huy những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới./. 

°
38 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120