CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Đăng ngày 08-11-2020
100%

Ngày 8-9, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Các đồng chí: Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTÐ Việt Nam tới dự.

 

http://Hội Chữ thập đỏ tỉnh biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

 

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm cho Hội CTĐ tỉnh.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm cho Hội CTĐ tỉnh.

5 năm qua, các cấp Hội CTÐ trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện. Nhiều mô hình nhân đạo từ thiện điển hình được triển khai và phát triển ngày càng sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiêu biểu như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Hiến máu tình nguyện”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Tháng nhân đạo”… Trong 5 năm, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội đạt trên 179 tỷ đồng, giúp 816.094 lượt người, hiệu quả hoạt động đạt hơn 5,7 lần so với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Từ các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Ðến nay, toàn tỉnh có 290 Hội cơ sở với 69.079  hội viên; 3.444 tình nguyện viên; 126.905 thanh thiếu niên CTÐ.

Các đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Các đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương hội CTÐ Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Hội CTÐ tỉnh thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội CTÐ tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân đạo; phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Sau mỗi đợt thi đua phải tiến hành sơ, tổng kết, từ đó kịp thời biểu dương, nhân điển hình tiên tiến; các phong trào, đợt thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa phương. Quan tâm xây dựng mô hình điểm, triển khai sâu rộng, đa dạng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào, đợt thi đua làm việc thiện trong các ngành, các cấp toàn tỉnh.

Tại hội nghị, 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2015-2020 được UBND tỉnh, Trung ương Hội CTÐ Việt Nam, Hội CTÐ tỉnh biểu dương, khen thưởng./.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm cho Hội CTĐ tỉnh.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm cho Hội CTĐ tỉnh.

5 năm qua, các cấp Hội CTÐ trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện. Nhiều mô hình nhân đạo từ thiện điển hình được triển khai và phát triển ngày càng sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiêu biểu như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Hiến máu tình nguyện”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Tháng nhân đạo”… Trong 5 năm, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội đạt trên 179 tỷ đồng, giúp 816.094 lượt người, hiệu quả hoạt động đạt hơn 5,7 lần so với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Từ các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Ðến nay, toàn tỉnh có 290 Hội cơ sở với 69.079  hội viên; 3.444 tình nguyện viên; 126.905 thanh thiếu niên CTÐ.

Các đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Các đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương hội CTÐ Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Hội CTÐ tỉnh thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội CTÐ tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân đạo; phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Sau mỗi đợt thi đua phải tiến hành sơ, tổng kết, từ đó kịp thời biểu dương, nhân điển hình tiên tiến; các phong trào, đợt thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa phương. Quan tâm xây dựng mô hình điểm, triển khai sâu rộng, đa dạng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào, đợt thi đua làm việc thiện trong các ngành, các cấp toàn tỉnh.

Tại hội nghị, 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2015-2020 được UBND tỉnh, Trung ương Hội CTÐ Việt Nam, Hội CTÐ tỉnh biểu dương, khen thưởng./.

°
52 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120