Thông báo v/v khảo sát hạ tầng CNTT phục vụ chương trình hợp tác phát triển CNTT với Tp HCM

Đăng ngày 05-11-2020
100%

Thông báo v/v khảo sát hạ tầng CNTT phục vụ chương trình hợp tác phát triển CNTT với Tp HCM

 

Thông báo v/v khảo sát hạ tầng CNTT phục vụ chương trình hợp tác phát triển CNTT với Tp HCMhttp://Thông báo v/v khảo sát hạ tầng CNTT phục vụ chương trình hợp tác phát triển CNTT với Tp HCM


cong van va phieu dieu tra 1.doc
°
103 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120