Công bố Quy hoạch cấp nước Thành phố Nam Định và Quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030

Đăng ngày 01-06-2017
100%

 

Ngày 25/5/2017, Sở Xây dựng tổ chức công bố Quy hoạch cấp nước Thành phố Nam Ðịnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 và Quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2030.

Quy hoạch cấp nước Thành phố Nam Ðịnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 do đơn vị tư vấn là Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật và Môi trường đô thị (Hà Nội) lập. Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố hiện hữu, huyện Mỹ Lộc, 3 xã liền kề của huyện Vụ Bản (Ðại An, Thành Lợi, Tân Thành), 5 xã liền kề của huyện Nam Trực (Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Ðiền Xá, Nghĩa An). Theo dự báo nhu cầu sử dụng nước tổng thể của toàn thành phố trong phạm vi quy hoạch đến năm 2020 là 124.863 m3/ngày đêm (nđ) và đến năm 2025 là 153.663 m3/nđ. Nhằm xác lập một chương trình phát triển hệ thống cấp nước sạch cho khu vực quy hoạch hợp lý, đồng bộ đến năm 2025; đơn vị tư vấn đã xây dựng phương án quy hoạch đến năm 2020, nâng cấp công suất Nhà máy nước Thành phố Nam Ðịnh từ 75 nghìn m3/nđ lên 105 nghìn m3/nđ và xây dựng hệ thống xử lý bùn cặn của toàn bộ nhà máy. Ðồng thời, xây dựng mới 1 nhà máy nước mặt ở phía bắc sông Ðào tại xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) với công suất là 26 nghìn m3/nđ vào năm 2025. Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước phù hợp phương án phát triển công suất các nhà máy nước và nhu cầu cấp nước. Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 605/QÐ-UBND ngày 29/3/2017.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Ðịnh đến năm 2030 do đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) lập. Theo Quy hoạch, dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020 là 1.750 tấn/ngày; đến năm 2025 là 2.710 tấn/ngày và đến năm 2030 là 3.690 tấn/ngày. Vị trí các khu xử lý chất thải rắn tập trung gồm khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh Lộc Hòa (TP Nam Ðịnh) diện tích 35,5ha, xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại toàn tỉnh và chất thải rắn thông thường cho thành phố. Cùng với đó, 13 khu xử lý chất thải rắn vùng huyện, liên huyện: Nam Toàn, Mỹ Thắng (TP Nam Ðịnh mở rộng), Yên Minh (Ý Yên), Việt Hùng - Liêm Hải (Trực Ninh), Giao Châu (Giao Thủy), Nghĩa Thái, Thị trấn Rạng Ðông (Nghĩa Hưng), Minh Tân, Thành Lợi, Liên Bảo (Vụ Bản), Nam Dương (Nam Trực). Ngoài ra, quy hoạch còn bố trí các cơ sở xử lý chất thải rắn phân tán cho một số thị trấn, trung tâm cụm xã trong giai đoạn 2016-2020 gồm các bãi rác và lò đốt đã được đầu tư, thiết kế hợp vệ sinh. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp, ưu tiên áp dụng công nghệ trong nước đạt tiêu chuẩn, các công nghệ nước ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế, có hiệu quả tốt, an toàn đối với môi trường. Quy hoạch cũng quy định rõ các phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng, bùn cặn, công nghiệp, y tế. Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3053/QÐ-UBND ngày 23-12-2016.

Sau khi tổ chức công bố, Sở Xây dựng đã bàn giao hồ sơ 2 quy hoạch trên cho UBND thành phố và các địa phương liên quan để thực hiện việc quản lý, tổ chức thực hiện theo quy hoạch./.

°
34 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120