UBND huyện, thành phố

Đăng ngày 03-11-2020
100%

 

1

UBND Huyện Giao Thủy
Địa chỉ: Thị trấn Ngô Đồng- Huyện Giao Thủy
Điện thoại/Fax: 0228.3895014
Website: http://giaothuy.namdinh.gov.vn/

6

UBND Huyện Trực Ninh
Địa chỉ: Thị trấn Cổ lễ - Huyện Trực Ninh
Điện thoại/Fax: 0228.3881051
Website: http://trucninh.namdinh.gov.vn/ 

2

UBND Huyện Hải Hậu
Địa chỉ: Thị trấn Yên Định- Huyện Hải Hậu
Điện thoại/Fax: 0228.3877141
Website: http://haihau.namdinh.gov.vn/

7

UBND Huyện Vụ Bản
Địa chỉ: Thị trấn Gôi - Huyện Vụ bản
Điện thoại/Fax: 0228.3820021
Website: http://vuban.namdinh.gov.vn/ 

3

UBND Huyện Mỹ Lộc
Địa chỉ: km 8 Quốc lộ 21A - huyện Mỹ lộc- Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228.3810724
Website: http://myloc.namdinh.gov.vn/

8

UBND Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường
Điện thoại/Fax: 0228.3886890
Website: http://xuantruong.namdinh.gov.vn/ 

4

UBND Huyện Nam Trực
Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang - Huyện Nam Trực
Điện thoại/Fax: 0228.3827139
Website: http://namtruc.namdinh.gov.vn/

9

UBND Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Thi trấn Lâm - huyện Ý Yên
Điện thoại/Fax: 0228.3823009/0228.3953248
Website: http://yyen.namdinh.gov.vn/ 

5

UBND Huyện Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề - Huyện Nghĩa Hưng
Điện thoại/Fax: 0228.3871090
Website: http://nghiahung.namdinh.gov.vn/

10

UBND-HĐND Thành phố Nam Định
Địa chỉ: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Điện thoại/Fax: 0228.3849224/0228.3831922
Website: http://thanhpho.namdinh.gov.vn

 

 

°
99 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120