CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Kết quả nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đê điều đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2030”

Đăng ngày 23-11-2020
100%

 

Ngày 25/02/2020 tại Sở KH&CN đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đê điều đáp ứng yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2030” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu đề tài:

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý đê điều - Phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Nam Định ở 03 lĩnh vực : Xây dựng quy hoạch đê điều - PCTT; Xây dựng công trình đê và các công trình trên đê và công tác quản lý vận hành hệ thống đê điều - PCTT.

- Đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng công tác quản lý đê trong cả 03 lĩnh vực trên nhằm đáp ứng yêu cầu PCTT ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2030.

2. Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm:

- Nội dung 1: Tổng quan lý luận và thực tiễn về công tác quản lý đê điều - PCTT.Nội dung 1 được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý đê điều - PCTT.

- Nội dung 2: Thực trạng công tác quản lý đê điều - PCTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2018

- Nội dung 3 : Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý đê điều - Phòng chống thiên tai

- Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiêu quả công tác quản lý đê điều - Phòng chống thiên tai trong thời gian tới

- Nội dung 5: Tổ chức hội thảo

3. Kết quả chuyển giao đề tài: Cho Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định, Chi cục Thủy Lợi tỉnh Nam Định, Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp và PTNT Nam Định, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và PTNT Nam Định, các hạt quản lý đê, các huyện, thành phố và các xã có đê tham khảo ứng dụng để cải tiến công tác quản lý đê điều - PCTT đảm bảo an toàn cho dân sinh, kinh tế trong thời gian tới.

4. Hội đồng đánh giá xếp loại: Đạt

°
12203 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120