Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025

Đăng ngày 08-10-2020
100%

 

Ngày 14-2-2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025. 

Nội dung điều chỉnh cục bộ gồm: Điều chỉnh chức năng khu thể dục thể thao và khu trung tâm, quy mô diện tích 19,1ha tại khu vực phía bắc hồ Truyền thống, giáp Quốc lộ 10 (phường Lộc Vượng) thành đất đô thị đa năng với các chức năng sử dụng đất gồm: đất đơn vị ở, đất công cộng (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và đất hạ tầng cấp đô thị; điều chỉnh vị trí và quy mô diện tích quy hoạch khu trung tâm hành chính mới của thành phố hiện nay là khu đất Nhà máy Dệt lụa (phường Ngô Quyền) đến Khu đô thị mới Thống Nhất, quy mô diện tích 1,1ha trên cơ sở chuyển đổi chức năng đất đô thị đa năng tại phường Thống Nhất và phường Lộc Hạ, khu đất quy hoạch trung tâm hành chính mới của thành phố tại vị trí Nhà máy Dệt lụa, phường Ngô Quyền được tiếp tục định hướng phát triển chức năng là đất trung tâm đô thị và dịch vụ cấp vùng. 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định (theo Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ) để quản lý thực hiện theo quy hoạch. Công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, hồ sơ Đồ án quy hoạch sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ. Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh quy hoạch cục bộ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức khu thể dục thể thao phù hợp với định hướng tại Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025 đã được phê duyệt; các bộ, ngành Trung ương liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Nam Định thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025 theo quy định./.

°
31 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120