Quy hoạch chung khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông

Đăng ngày 02 - 10 - 2020
100%

 

Quy hoạch chung khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông:

 Phần : Giao Thông

 Phần : Điện

 Phần : Nước

 Phần : Thuyết minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo hiện trang môi trường tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020(04/11/2020 4:09 CH)

Quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn(04/11/2020 9:44 SA)

Quy hoạch chung khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông(08/10/2020 3:03 CH)

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025(08/10/2020 2:59 CH)

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025(02/10/2020 9:05 SA)

°
506 người đang online