Tuần trước Tuần sau

Thứ ngày

Buổi

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ Hai 02/10/2023

Sáng

7h30, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Dự cuộc họp kiểm điểm tiến độ rà soát, đánh giá, xếp loại đô thị phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

8h00, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện Vụ Bản

Dự Lễ Khai mạc và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tỉnh Nam Định năm 2023

Đ/c Trần Lê Đoài– PCT UBND tỉnh

Chiều

15h15, tại Hà Nội

Làm việc tại Đại sứ quán Đức

Đ/c Trần Anh Dũng - PCT TT UBND tỉnh

Thứ Ba 03/10/2023

Sáng

 

Họp kiểm điểm tiến độ GPMB tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-đường bộ ven biển

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hà Lan Anh – PCT UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Thứ Tư 04/10/2023

Sáng

7h00 tại Đền Bảo Lộc

7h30, tại Đền Thiên Trường,

8h30, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh

Dâng hương tại Đền Bảo Lộc, Đền Thiên Trường và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 05/10/2023

Sáng

 

Họp UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2023.

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 06/10/2023

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy 07/10/2023

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 08/10/2023

Sáng

 

 

 

Chiều