Tuần trước Tuần sau

Thứ Hai

25/10/2021

Sáng

+ Tại Hội trường tầng 3 – Trụ sở UBND tỉnh: Hội nghị công bố kết luận kiểm toán (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, đ/c Văn Tùng, VP6).

 

Chiều

+ 14h00, tại Hội trường tầng 3 – Trụ sở UBND tỉnh: Kỳ họp thứ Ba (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP2, VP3, VP5, VP6, VP8).

Thứ Ba

26/10/2021

Sáng

+ 7h30, tại Hội trường tầng 3 – Trụ sở UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đánh giá, ước kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, các VP).

 

Chiều

 

Thứ Tư

27/10/2021

Sáng

+ 8h00, tại Nhà văn hóa 3/2: Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học tỉnh Nam Định (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7).

 

Chiều

+ 14h00, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Làm việc với Tập đoàn EuroWindow Holding (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, đ/c Văn Tùng, đ/c Duy Tùng, VP2, VP3, VP6, TT, VP5).

Thứ Năm

28/10/2021

Sáng

+ 7h30, tại Nhà văn hóa Trung tâm 3-2, TP. Nam Định: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, đ/c Loan).

 

Chiều

+ Giao ban tuần

Thứ Sáu

29/10/2021

Sáng

+ Tại Bộ CHQS tỉnh: Hội nghị luyện tập phân đoạn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 – cả ngày (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP8).

 

Chiều

 

Thứ Bảy

30/10/2021

Sáng

+ Tại Bộ CHQS tỉnh: Hội nghị luyện tập phân đoạn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 – cả ngày (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP8).

 

Chiều

 

Chủ Nhật

31/10/2021

Sáng