Tuần trước Tuần sau

Thứ ngày

Buổi

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ Hai

26/9/2022

Sáng

 8h00, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Tối

19h00’, tại Nhà Văn hóa 3/2

Hội nghị tuyên dương thanh niên và công trình thanh niên tiêu biểu, nhiệm kỳ 2017-2022 chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2027

Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh

Thứ Ba

27/9/2022

Sáng

7h30, tại Nhà văn hóa 3/2

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022-2027

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

8h00, tại phòng họp số 2 tầng 4 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh

Chiều

14h00, tại trụ sở Tỉnh ủy

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Thứ Tư

28/9/2022

Sáng

9h30, tại Hội trường tầng 3 – Nhà A trụ sở UBND tỉnh

Tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Đài Loan

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

7h30, tại tỉnh Hưng Yên

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Chiều

Tại phòng họp số 1 tầng 4 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Họp về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ Năm

29/9/2022

Sáng

7h30, tại Nhà Văn hóa 3/2

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

8h00, tại Công ty TNHH Youngone Nam Định

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia

Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Chiều

14h00, tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

14h00, tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh

Thứ Sáu

30/9/2022

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy

01/10/2022

Sáng

Tại Phòng họp số 1 tầng 3 - Nhà B Trụ sở UBND tỉnh

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương – cả ngày

Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

02/10/2022

Sáng

 

 

 

Chiều