Tuần trước Tuần sau

Thứ ngày

Buổi

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ Hai

27/6/2022

Sáng

 

 

 

Chiều

14h00, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển

Các đ/c lãnh đạo      UBND tỉnh

Thứ Ba

28/6/2022

Sáng

8h30, tại Hà Nội

Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Tại TP. Hải Phòng

Ban Kinh tế TW mời dự Hội thảo về đô thị thông minh và khảo sát mô hình KCN sinh thái, thông minh

Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Thứ Tư

29/6/2022

Sáng

8h00, tại Bộ CHQS tỉnh

Hội nghị sơ kết công tác Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2022

Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Chiều

14h00, tại phòng Khánh tiết – Nhà A trụ sở UBND tỉnh

Gặp mặt Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Thành cổ Quảng trị tỉnh Nam Định

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

14h30, tại phòng họp số 1 tầng 4 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người VN ở nước ngoài và NQ 169/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người VN ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026

Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh

14h00, tại Cục Thống kê tỉnh

Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

 

Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh

Thứ Năm

30/6/2022

Sáng

8h00, tại Hội trường tầng 3 – Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh

Các đ/c lãnh đạo       UBND tỉnh

 

14h30, tại trụ sở    Tỉnh ủy

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Thứ Sáu

01/7/2022

Sáng

7h30, tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở       Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết công tác 6 tháng  đầu năm 2022

Các đ/c lãnh đạo       UBND tỉnh

Chiều

14h00, tại phòng họp số 3 tầng 5 - Nhà A Trụ sở UBND tỉnh

Họp thống nhất giá nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh

Thứ Bảy

02/7/2022

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

03/7/2022

Sáng

 

 

 

Chiều