Tuần trước Tuần sau

Thứ Hai

02/8/2021

Sáng

+ 8h30, tại Quản lý các Khu công nghiệp: Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, LĐVP, VP5, VP8).

+ 9h00, tại Sở Khoa học và Công nghệ: Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, LĐVP, VP7, VP8).

Chiều

 

Thứ Ba

03/8/2021

Sáng

+ Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nhà máy cấp nước tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh (Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh, đ/c Trần Duy Tùng, VP2, VP3).

+ 8h00: Hội nghị sơ kết công tác Hội chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7).

Chiều

 

Thứ Tư

04/8/2021

Sáng

+ 7h30, tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, các VP).

Chiều

 

Thứ Năm

05/8/2021

Sáng

 

Chiều

Giao ban tuần

Thứ Sáu

06/8/2021

Sáng

+ 7h30: Dự kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, VP8).

Chiều

+ 14h00: Họp kiểm điểm tiến độ GPMB dự án đường sắt Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nam Định (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, đ/c Trần Duy Tùng, VP3, VP5).

Thứ Bảy

07/8/2021

Sáng

 

Chiều

 

Chủ Nhật

08/8/2021

Sáng

 

Chiều