Tuần trước Tuần sau

Thứ ngày

Buổi

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ Hai 19/02/2024 (10 tháng Giêng)

Sáng

Từ 8h00

Dự buổi kiểm tra thực tế tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

13h30, tại Hội trường tầng 3-Trụ sở Tỉnh ủy

 Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần 2024

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh; đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh

14h30, tại Hội trường tầng 3-Trụ sở Tỉnh ủy

Dự họp nghe báo cáo công tác thu hồi đất thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh; đ/c Hà Lan Anh– PCT UBND tỉnh

Thứ Ba 20/02/2024 (11 tháng Giêng)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ Tư 21/02/2024 (12 tháng Giêng)

Sáng

Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tiếp công dân định kỳ - cả ngày

Đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 22/02/2024 (13 tháng Giêng)

Sáng

 

 

 

Chiều

15h00

Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị GPMB đường cao tốc Nam Định – Thái Bình tại huyện Xuân Trường và huyện Trực Ninh

Đ/c Hà Lan Anh– PCT UBND tỉnh

Thứ Sáu 23/02/2024 (14 tháng Giêng)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Tối

Tại Đền Trần-
Phường Lộc
Vượng, TP Nam

Định

Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ Bảy 24/02/2024

(15 tháng Giêng)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 25/02/2024

(16 tháng Giêng)

Sáng

8h00, tại huyện Nam Trực, Vụ Bản, Nghĩa Hưng

Dự Lễ giao, nhận quân năm 2024, cụ thể:

+ Tại huyện Nam Trực: (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Dũng PCVP)

+ Tại huyện Vụ Bản: (Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh, VP8);

+ Tại huyện Nghĩa Hưng: (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan)

Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh

Tại Học viện Quốc phòng

 Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 94 (Từ ngày 25/02/2024 đến ngày 05/4/2024)

 

Chiều