Danh sách tất cả các câu hỏi
STT Người gửi Ngày gửi Câu hỏi
1 Nguyễn Minh Huy 15/03/2021 CCCD
2 Nguyễn Trung Kiên 15/03/2021 CCCD
3 Vũ Thị Thơm 04/01/2021 Nghỉ phép
4 Vũ Thị Thơm 04/01/2021 cách tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ số ngày trong tháng
5 Vũ Thị Kim Hồng 25/12/2020 Làm thêm giờ
6 Nguyễn Văn Tuấn 25/12/2020 Giám định
7 Phạm Văn Hậu 24/12/2020 Hỗ trợ covid
8 Văn Mạnh 21/12/2020 Chứng nhận QSDĐ
9 Lê Văn Phúc 21/12/2020 Đối tượng được xét vào Hội Cựu chiến binh
10 Trần Văn Kiên 21/12/2020 Sổ đỏ
<< < 1 2 > >>