|   Liên hệ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 143
  • Hôm nay: 3477
  • Trong tuần: 61002
  • Tất cả: 5360321
Đăng nhập
Lượt xem: 3960
Hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Ngày 14-6-2018, tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh, Bộ VH, TT và DL phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM. Các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Tổng cục Môi Trường (Bộ TN và MT), các cục, vụ, viện thuộc Bộ VH, TT và DL; Sở VH, TT và DL 55 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2010, Thủ trướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị cơ sở. Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí là tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về các danh hiệu văn hóa). Theo đánh giá của Bộ NN và PTNT, việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện cả nước có 6.997/10.878 xã có trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 73.748/106.382 thôn, xóm NVH, khu thể thao cấp thôn, xóm; 7.380 sân vận động, 14.866 sân bóng đá mini, 10.101 nhà, phòng tập đa năng, 766 hồ bơi mini, 997 bể bơi dưới 25m2, 1.510 bể bơi lắp ghép, 83.300 sân thể thao đơn giản. Đến hết tháng 5-2018, cả nước có 2.691 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa - NTM”; 69.024/106.382 làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa, trong đó có trên 50% làng (thôn, xóm, TDP) đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội NTM. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định. Giai đoạn 2010-2015, Nam Định là một trong 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Trong xây dựng NTM, công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo làm cơ sở triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Ngày 20-12-2013 tỉnh đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở 100% các xã, thị trấn. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Nam Định quyết tâm thực hiện phương châm “Chung sức xây dựng NTM”, không nóng vội chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho 10 huyện, thành phố. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ. Sản xuất CN-TTCN, nông nghiệp, thủy sản và ngành nghề nông thôn phát triển bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tình hình ANTT, ATXH  được tập trung chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực về y tế, giáo dục, văn hóa phát triển toàn diện... Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 82,5% gia đình văn hóa, 3.014/3.634 làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa (đạt 82,9%); 152 NVH cấp xã; 189 khu thể thao cấp xã đi vào hoạt động, 69 khu thể thao cấp xã đã quy hoạch diện tích đất; 3.005/3.634 NVH làng (thôn, xóm, TDP), trên 3.000 sân thể thao cơ sở. Đến cuối tháng 4-2018, toàn tỉnh có 5/10 huyện đạt chuẩn NTM, 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 96%). Tỉnh Nam Định phấn đấu cuối năm 2018 có thêm 2 huyện Vụ Bản, Ý Yên được công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM”; Thành phố Nam Định được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh về đích xây dựng NTM trong năm 2019 (trước kế hoạch 1 năm).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL khẳng định những thành tích đạt được về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM, đồng thời yêu cầu ngành VH, TT và DL các cấp cần xác định rõ quan điểm xây dựng văn hoá NTM là nhiệm vụ lâu dài, toàn diện, vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự nguyện bàn bạc, tự quản dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, xây dựng con người có trách nhiệm với cộng đồng, đó là con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, ứng xử văn hoá; đoàn kết gắn bó với cộng đồng; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá, tập trung nâng cao tính tự quản, ý thức cộng đồng trong giữ vững các danh hiệu văn hoá, phát huy vai trò chủ thể, khả năng sáng tạo của người dân đối với các thiết chế văn hoá cơ sở; tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng đời sống văn hoá nói riêng, xây dựng NTM nói chung. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hoá trong xây dựng NTM, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện nếp sống văn minh với các phong trào xây dựng NTM, góp phần xây dựng NTM  phát triển bền vững./.

Khánh Dũng