|   Liên hệ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 5808
  • Trong tuần: 88297
  • Tất cả: 7989675
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 34, từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 tới ngày 25 tháng 8 năm 2019
Từ ngày 12/08/2019 tới ngày 18/08/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 19/08/2019
8h00, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Đ/c Trần Lê Đoài – PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP6)

14h00, Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP).
Thứ ba
Ngày 20/08/2019
+ 7h30 tại trụ sở Tỉnh ủy: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP) 
8h00, tại Sở Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị triển khai kiểm kê đất đai năm 2019 (Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - PCT UBND tỉnh, VP3)
14h00, tại phòng họp số 3 tầng 5 trụ sở UBND tỉnh: Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đ/c Nguyễn Phùng Hoan – PCT UBND tỉnh, đ/c Kha, VP8)
Thứ tư
Ngày 21/08/2019

+  7h30, tại phòng họp số 1, tầng 4 trụ sở UBND tỉnh: Họp xây dựng Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nội dung về kinh tế - xã hội (Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh, đ/c Kha, VP2)

+ 8h00, tại phòng  họp số 3 tầng 5 trụ sở UBND tỉnh: Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam về hoạt động tín dụng chính sách xã hội (Đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP6)

Thứ năm
Ngày 22/08/2019
+ Tại tỉnh Phú Yên: Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 23 năm 2019 (từ ngày 22-24/8) (Đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh, VP7)
Thứ sáu
Ngày 23/08/2019
9h00: Tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Kha, đ/c Tùng, VP2, VP5)
Thứ bảy
Ngày 24/08/2019
8h00,  tại Nhà văn hóa 3/2: Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm học 2018-2019 (Lãnh đạo UBND tỉnh, đ/c Loan, VP7)
Chủ nhật
Ngày 25/08/2019
Ghi chú: