HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

* Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tới dự  

Chiều 3-11, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tới dự.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự kỳ họp. 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến các nội dung gồm: Đề án phân loại đô thị đối với thành phố Nam Định mở rộng và đề án sáp nhập, đổi tên thôn (xóm) thuộc huyện Xuân Trường năm 2023. Quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công. Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023; bố trí vốn ngân sách tỉnh để nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho các dự án thuộc danh mục sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Chủ tọa kỳ họp.

Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quy định mức thu một số phí, lệ phí cho đối tượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; quy định định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra về các đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Qua nghe các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp và báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh. 100% đại biểu HĐND tỉnh đều đồng tình, nhất trí và đánh giá cao các báo cáo, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp, khẳng định đó là các nội dung cấp bách, quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời biểu quyết đồng ý thông qua 15 Nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh khẳng định, sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Những nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp rất quan trọng, thuộc các lĩnh vực: đầu tư công, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, tư pháp, nội vụ. Đây là những chính sách, cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của tỉnh triển khai thực hiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, trên cơ sở các nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực./.

Tin, ảnh: Văn Trọng