MỸ LỘC KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN HUYỆN MỸ LỘC LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023- 2028