Đẩy mạnh giải ngân các chính sách tín dụng đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch

Chiều 15-2, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Chi nhánh tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành viên Ban đại diện.

Theo báo cáo tại hội nghị, chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 38.400 tỷ đồng; trong đó năm 2022 tối đa 19 nghìn tỷ đồng. Năm 2022, NHCSXH thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng, trong đó: cho vay 827 tỷ đồng để mua gần 86 nghìn máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội đạt 4.032 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10,8 nghìn căn nhà; cho vay hỗ trợ việc làm đạt 10 nghìn tỷ đồng, với hơn 211 nghìn khách hàng được vay vốn tạo việc làm; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 194 tỷ đồng, cho gần 2.600 cơ sở giáo dục được vay vốn; cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 971 tỷ đồng với gần 19,5 nghìn khách hàng vay vốn. Đến 31-12-2022, NHCSXH giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93 nghìn tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng.

Mặc dù là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong triển khai thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; tuy nhiên, dư nợ các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của năm 2022 mới hoàn thành 84,3%. Tại một số địa phương, tiến độ rà soát, lập, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách còn chậm; hiện nay còn 7 địa phương chưa phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng làm cơ sở để NHCSXH triển khai cho vay. Một số địa phương đã phê duyệt danh sách nhưng chưa đảm bảo yếu tố pháp lý để NHCSXH thực hiện cho vay. 

Năm 2023, Ngân hàng CSXH tiếp tục tham mưu Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến để triển khai các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất tại NHCSXH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023; kịp thời nắm bắt phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với việc triển khai các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; làm tốt công tác quản lý, theo dõi dư nợ cho vay, thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng./.

baonamdinh.com.vn