Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 15-2, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ 35 tỉnh.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và yêu cầu của tình hình thực tiễn, BCĐ 35 tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình, tổ chức triển khai nhiều hoạt động, biện pháp linh hoạt, thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong năm, BCĐ 35 tỉnh đã ban hành gần 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, tổ chức lực lượng đối với BCĐ 35 các địa phương, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc; định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác, gỡ bỏ xử lý thông tin xấu độc; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đến tháng 12-2022, toàn tỉnh có 45 tài khoản, trang, nhóm Facebook của các địa phương, đơn vị phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoạt động các trang, nhóm cơ bản đi vào nền nếp, tích cực, duy trì, kết nối với các trang, nhóm, tài khoản trong hệ thống để đăng tải, lan tỏa hàng nghìn tin, bài thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ, quan tâm của cộng đồng mạng.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, BCĐ 35 tỉnh tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 6-6-2019 của Ban TVTU, Chương trình trọng tâm số 01-CTr/BCĐ ngày 20-8-2021 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021-2025, triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tuyên truyền, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước, trong và sau các sự kiện chính trị trọng tâm, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đề nghị, thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ tham mưu giúp BCĐ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm Facebook phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ trương, định hướng, giải pháp của Trung ương và của tỉnh. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông, cơ quan liên quan khi trên địa bàn phát sinh vấn đề nóng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để cán bộ, đảng viên và nhân dân thiếu thông tin, bị các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống để xuyên tạc, chống phá; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hội, nhóm hoạt động trên không gian mạng. Tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh uỷ sớm tổ chức diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội theo tình huống giả định. Các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, báo cáo BCĐ 35 tỉnh, đề xuất những biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội của các tài khoản trên địa bàn tỉnh và những tài khoản trong phạm vi cả nước đưa thông tin sai sự thật về tỉnh. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Duy trì nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ./.

baonamdinh.com.vn