Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân ngày truyền thống

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), sáng 15-11, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Ủy ban MTTQ tỉnh lẵng hoa tươi thắm nhân Ngày truyền thống.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh nhân ngày truyền thống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của MTTQ các cấp trong công tác vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong điều kiện tỉnh ta đang tập trung thu hút đầu tư, triển khai xây dựng nhiều dự án mới thì công tác mặt trận càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; đoàn kết lương - giáo; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức, cá nhân, nhất là cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò nêu gương ngay từ cơ sở. Hoạt động hiệu quả của MTTQ sẽ là hạt nhân quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Ủy ban MTTQ tỉnh bức tranh Tháp Phổ Minh, biểu tượng văn hóa, kiến trúc, tôn giáo đặc trưng của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Ủy ban MTTQ tỉnh lẵng hoa tươi thắm và bức tranh Tháp Phổ Minh, biểu tượng văn hóa, kiến trúc, tôn giáo đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nói chung, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói riêng đối với cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống MTTQ tỉnh; đồng thời sẽ cụ thể hóa các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo trong chương trình công tác để MTTQ các cấp trong tỉnh nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu