Thường trực HĐND tỉnh thông qua báo cáo giám sát chuyên đề

Sáng 8-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về “Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí TUV: Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm tích cực triển khai thực hiện. Công an tỉnh cùng các cấp, các ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy được quan tâm triển khai với các nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được thực hiện quyết liệt, đã phát hiện xử lý được nhiều vụ án về ma túy lớn, nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa xã hội. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từng bước được quan tâm hơn. Do đó, tình hình tội phạm về ma túy được kiềm chế, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong việc cập nhật, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, tội phạm về ma túy; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về ma túy và kỹ năng phòng tránh ma túy cho các tầng lớp nhân dân; công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy; công tác phối hợp về phòng chống ma túy…

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Đồng thời góp ý thêm vào nội dung báo cáo giám sát chuyên đề những nội dung như: Đánh giá công tác phòng, chống ma túy trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19; vai trò cộng đồng trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; chính sách hỗ trợ cho người sau cai nghiện, chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác cai nghiện...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh đã trao đổi làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm; đồng thời đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh./.

baonamdinh.com.vn