Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm việc tại thành phố Nam Định

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, sáng 22/04/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 về an toàn thực phẩm của UBND tỉnh do đồng chí Trần Huy Đoàn – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa bàn thành phố Nam Định.