Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thành phố Nam Định triển khai một số nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn

Chiều 20/04/2022, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thành phố Nam Định tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng triển khai một số nhiệm vụ trong công tác GPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BCĐ công tác GPMB thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND một số phường, xã có công trình, dự án triển khai trên địa bàn.