Giấy mời họp số 168/GM-UBND V/v kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển...

Thời gian: 14h00' ngày 20 tháng 5 năm 2022 (thứ Sáu). Địa điểm: Tại phòng họp số 1, tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

Giấy mời họp số 168/GM-UBND V/v kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển và dự án Xây dựng đường trục phía nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B)