Quyết định số 445/QĐ-CCT ngày 17/12/2021 của Chi cục Thuế huyện Hải Hậu về việc miễn tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Gia Khánh.

Ngày 17/12/2021, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu ban hành Quyết định số 445/QĐ-CCT về việc miễn tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Gia Khánh.