Thành phố Nam Định Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Sáng 1/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, chỉ đạo tiếp tục thực hiện cấp bách các biện pháp, nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì hội nghị.